Naturskyddsföreningen på Orust

Välkommen till Din hemsida! Vi är din lokala krets av Svenska Naturskyddsföreningen och här vill vi informera och kommunicera med Dig som är medlem. Även Du som är intresserad av naturskyddsfrågor i allmänhet är givetvis också välkommen.

Hemsidan använder vi för att berätta om våra kommande aktiviteter och även för att åter-rapportera om det som genomförts.  Se vidare under Program.

Vill du testa dina artkunskaper? Klicka in på Naturfalken och se om du klarar 10 arter. Då kan du få ett diplom.

Vi informerar också fortlöpande om de miljö- och samhällsfrågor på det lokala planet där vi framfört föreningens synpunkter.

Vi bildades för ca 40 år sedan på Orust och till höger ser du vår egen logo ”Orustlabben” utförd av konstnären Göran Dalhov.