Miljö och samhälle

Enligt stadgarna ska kretsen

  •  bevaka natur- och miljövårdsfrågor.
  • väcka opinion i väsentliga frågor.
  • påverka myndigheter – främst kommunala organ- och politiker till effektiva insatser inom natur- och miljövårdens område.

Du kan här hitta inlägg i aktuella frågor och läsa om de yttranden som vi lämnat över olika kommunala planfrågor m.m.