Kontakt med styrelsen

Efter årsmötet 2024 har vi följande styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Ordförande  Tore Mattsson 073-089 0038, e-post:toremattsson1 at gmail.com

Vice Ordf.  Lotta Karlberg 073-951 3806 e-post:godalen at telia.com

Sekreterare  Christina Birath  0703 14 54 67  e-post: birath.christina at gmail.com

Kassör  Jonny Andersson 070-5775731, e-post: jonny.eb.andersson at telia.com

Övriga ledamöter

Madeleine Arnell 070-6531950 e-post:nunnie.ar at gmail.com

Lisa Yore  073-0268416  e-post: lisayore3 at gmail.com

Olle Molander 070-201 8493, e-post: n.o.molander at gmail.com

Ulla Buhr 070-917 0771, e-post:ulla.buhr at telia.com

Revisorer

Lennart Olsson 070-580 2877

Kent Johansson 072-540 8254

Valberedning

Rolf Andersson 0304-430 01

Ann-Christin Borg 073-392 1645