Historia

Under kretsens fyrtioåriga tillvaro har vi ägnat oss åt verksamheter i en brokig mångfald. Här följer ett litet urval:

 • Exkursioner till många fina områden i närområdet.
 • Resor till mer avlägsna smultronställen t.ex. Hornborgasjön, Falsterbo och Hallands Väderö.
 • Föredrag om natur och naturvård – ibland med rikskändisar såsom Sven Gillsäter, Tore Hagman och Gunnar Arnborg.
 • Studiecirklar och naturstudier i fält.
 • Naturaktiviteter för barn.
 • Holkbygge, örnutfodring och arbetsinsatser för att rädda pilgrimsfalken
 • Fågel- och florainventeringar
 • Strandstädning och ängsskötsel.
 • ”Handla-miljövänligt-arbete”
 • Utfrågning av politiker inför val.
 • Naturvårdsbevakning för att försöka stoppa naturvårdsfientlig exploatering.
 • Granskning och utformning av remissvar till kommunala planer.
 • Samverkan med kommunala organ kring naturvårdsprogram mm.