Program

Vårt program för 2019 fylls på successivt.

Alla är välkomna, du behöver inte vara medlem.

————————————————————-

Årsstämma 2019 med Orustkretsen

Välkomna alla medlemmar till Kajutan i Henån den 5 mars kl. 19.

Vi inleder med att Anders Höglind från Orust kommun berättar om det projekt han leder i samarbete med lantbrukare och skogsägare för att hitta bra åtgärder att minska näringsutsläppen via våra vattendrag.

Efter den sedvanliga årsmötesförhandlingen avslutar vi med att bjuda på fika med musikunderhållning på temat Vatten.

Gren av Kärrebergsån april 2018
Foto Jonny Andersson

Samtalsgrupp ”Klimat och miljö – Agenda 2030”

Medlemmar från Orust är välkomna att delta i följande aktivitet som ordnas av bl.a. Stenungsundskretsen:

Vi är många som känner att vi vill göra något för klimatet och miljön!  Är klimathotet så allvarligt som vissa säger? Hur ser en hållbar framtid ut? Vilka åtgärder krävs? Hur kan vi stötta politiker i arbetet för förändring?  Vi kommer att dra igång en samtalsgrupp där vi träffas och samtalar om framtiden och vilka bilder vi har av hur framtiden kan bli.

Hur når vi en förändring? Att börja med denna samtalsgrupp är en bra start!

Vi som inbjuder in till den här studiecirkeln kommer från Naturskyddsföreningen i Stenungsund och från STO FN förening.

Karin Ekeborg, Naturskyddsföreningen       k.ekeborg@gmail.com
Sylvia Wallin, STO  FN förening                      sylvia.wallin33@gmail.com                                 
Eva Andersson, Naturskyddsföreningen      andersson.ssund@telia.com
Första träff onsdagen 27 mars klockan 18:30-20:30 i Kaptensrummet, Fregatten.                                                                                                     

Skicka ett email om du har några frågor. Skicka ett email om du kommer så att vi vet hur mycket fika vi skall ha till första mötet!

Motto ” Alla kan inte göra allt men alla kan göra något”

Invasiva växter

Onsdagen den 17 april kl.19 i Kajutan på Henån.  Information om invasiva växter i vår miljö och hur man kan få bukt med dem.

Naturskyddsföreningen bjuder på fika. Läs mer på Orust kommuns hemsida 

 

Fåglar vid Ålgård

Vilka vårfåglar har kommit, och vilka har börjat sjunga? Det blir en lättare promenad i omgivningarna kring Ålgård.
Torsdag 25 april kl.18.00.   Samling vid Ålgårds kvarn. Ta med fika!

Upplysningar: Stefan Avenfors 0706- 85 15 86

Ringduva Foto Stefan Avenfors

 

Gökotta 19 maj

Vi håller kvar vid vår långvariga tradition att träffas vid Hällevikstrands kyrka i arla morgonen kl. 06.00.

Det är som alltid gökgaranti när Kent guidar oss runt i de vårliga markerna. Glöm inte kikaren och ryggsäcken med fikat.

Upplysningar: Kent Johansson 072 5408 254

 

Gök Foto Stefan Avenfors

De Vilda Blommornas Dag vid Huseby

Söndag 16 juni kl. 14.00
Följ med på blomstervandring i Huseby klev. Vi kommer att titta på försommarens blomsterprakt i detta område som är beskrivet som nr 10 i Orust Naturguide. Ta gärna med vänner, flora och fika!

Vägbeskrivning: Ta av mot Hällevikstrand, Mollösund från väg 178 sydost om Ellös. Efter 400 m pekar en skylt ”P Fornborg” ut parkeringsplatsen.
Upplysningar: Tore Mattson tel. 0730- 89 00 38 eller Olle Molander tel. 0702-01 84 93

Foto Olle Molander