Om Orustkretsen

Orustkretsen av Naturskyddsföreningen bildades 1978. Fram till 1989 var namnet ”Orust Naturvårdsförening”, då det ändrades till ”Naturskyddsföreningen på Orust”.

Kretsen har för närvarande (2019) ca 400 medlemmar. Vi välkomnar gärna fler!

Du kan läsa mer om vilka styrelsens ledamöter är och och om våra stadgar på undersidorna.

I enlighet med den, från 2018, gällande Dataskyddsförordningen (GDPR) har Naturskyddsföreningen på Orust formulerat en Integritetspolicy. Vill du läsa hur vi hanterar personuppgifter kan du gå till följande dokument. Vill du läsa Integritetspolicyn i sin helhet klickar du på denna länk.