Om Orustkretsen

Orustkretsen av Naturskyddsföreningen bildades 1978. Fram till 1989 var namnet ”Orust Naturvårdsförening”, då det ändrades till ”Naturskyddsföreningen på Orust”.

Kretsen har för närvarande (2017) ca 400 medlemmar. Vi välkomnar gärna fler!

Du kan läsa mer om vilka styrelsens ledamöter är och och om våra stadgar på undersidorna