Aktuellt

En torr vårmånad!

April månad, så långt detta skrivs fram till Påsken, har varit torr och solig.

Årsmötet är avklarat och vilken styrelse som valts för det kommande året kan du se under fliken Kontakt med styrelsen.

På arkivsidan  hittar ni åtskilliga sammanställningar av de aktiviteter vi arrangerat under senaste åren och kanske ni inspireras att göra egna turer ifall ni missat att vara med.

På programsidan kan du se vad som bjuds, alla är välkomna att delta. Nu är vårens program klart och mer kommer senare i år. Håll koll på hemsidan så lägger vi ut det efter hand.

Fortlöpande arbetar styrelsen med synpunkter på detaljplaner och andra frågor, som vi får tillfälle att yttra oss över. Senast lämnade vi synpunkter på ett par miljöbedömningar för småbåtshamnar på Lavön respektive Fröjdendal. Läs mer om detta under fliken Yttranden.

Backskärvfrö i solig vägkant vid Ålekneken. 16 april 2019 Foto: Jonny Andersson