Aktuellt

Sommar, sommar

Och mycket som blommar, i mitten av  juni när detta skrivs är slåttergubben i knopp och snart slår den ut.

 

På arkivsidan  hittar ni åtskilliga sammanställningar av de aktiviteter vi arrangerat under senaste åren och kanske ni inspireras att göra egna turer ifall ni missat att vara med.

På programsidan kan du se vad som bjuds, alla är välkomna att delta

Fortlöpande arbetar styrelsen med synpunkter på detaljplaner och andra frågor, som vi får tillfälle att yttra oss över. Senast lämnade vi synpunkter på Orust kommuns förslag till ny Energi- och klimatstrategi. Läs mer om detta under fliken Yttranden.