Aktuellt

Hösttider

På arkivsidan  hittar ni åtskilliga sammanställningar av de aktiviteter vi arrangerat under senaste åren och kanske ni inspireras att göra egna turer ifall ni missat att vara med.

På programsidan kan du se vad som bjuds, alla är välkomna att delta. Nu jobbar vi i styrelsen med att ta fram programmet för 2019. Håll koll på hemsidan så lägger vi ut det efter hand.

Fortlöpande arbetar styrelsen med synpunkter på detaljplaner och andra frågor, som vi får tillfälle att yttra oss över. Senast lämnade vi synpunkter på ett par miljöbedömningar för småbåtshamnar på Lavön respektive Fröjdendal. Läs mer om detta under fliken Yttranden.