Aktuellt

Äntligen höst!

Kanske långt ifrån alla håller med om detta, men om inte annat så måste det bli höst och även vinter, innan det på nytt blir vår igen. Ändå tur att vi har ett varierande väder – så långtråkigt det skulle vara om det var sol och varmt dagarna i ända?

På arkivsidan  hittar ni åtskilliga sammanställningar av de aktiviteter vi arrangerat under senaste åren och kanske ni inspireras att göra egna turer ifall ni missat att vara med.

På programsidan kan du se vad som bjuds, alla är välkomna att delta. Den 3 oktober kan du lyssna på ett intressant föredrag om Svalbard på Kajutan i Henån.

Fortlöpande arbetar styrelsen med synpunkter på detaljplaner och andra frågor, som vi får tillfälle att yttra oss över. Senast lämnade vi synpunkter på ett par detaljplaneförslag om Högeliden och Kungsviken. Läs mer om detta under fliken Yttranden.

I ett tidigare yttrande tog vi ställning emot Vattenfalls ansökan om att bygga en luftburen högspänningsledning till Edshultshall. Naturskyddsföreningen på Orust, liksom flera andra som yttrade sig, förordade en markkabel istället. I januari 2018 sa Energimarknadsinspektionen nej till Vattenfalls luftledningsförslag. Därefter överklagade Vattenfall detta beslut till Mark- och Miljödomstolen men där man fick avslag. Vattenfall har fortsatt möjlighet att överklaga till nästa instans som är Mark- och Miljööverdomstolen. Vi får följa ärendet vidare och hoppas att det kan bli en markledning till sist.