Aktuellt

Vinter till sist

Det var en lång och blöt höst, ända in på nyåret, men till slut blev det lite kallare. Naturen bjuder ju alltid på något att titta på, och även ur snön sticker det upp saker. Här nedan är det en kärrtistel som vägrat att ge sig för vintern.

På arkivsidan  hittar ni åtskilliga sammanställningar av de aktiviteter vi arrangerat under senaste åren och kanske ni inspireras att göra egna turer ifall ni missat att vara med.

På programsidan kan du se vad som bjuds, alla är välkomna att delta

Fortlöpande arbetar styrelsen med synpunkter på detaljplaner och andra frågor, som vi får tillfälle att yttra oss över. Senast lämnade vi synpunkter på Orust kommuns förslag till ny Energi- och klimatstrategi. Läs mer om detta under fliken Yttranden.

I ett tidigare yttrande tog vi ställning emot Vattenfalls ansökan om att bygga en luftburen högspänningsledning till Edshultshall. Naturskyddsföreningen på Orust, liksom flera andra som yttrade sig, förordade en markkabel istället. Nu i januari har Energimarknadsinspektionen sagt nej till Vattenfalls luftledningsförslag. Vi får följa detta ärende vidare och hoppas att det kan bli en markledning till sist.