Aktuellt

Vårmånad med sommartemperaturer

Våren kom snabbt på i år och det var riktigt varmt några dagar i början av Maj. Hägg och syren har blommat ungefär samtidigt vilket gett skräddaren knappt någon ledig period alls.

På Pingstdagens morgon var vi på Gökotta i Hälleviksstrand. Du kan läsa mer om det under fliken Aktiviteter.

På arkivsidan  hittar ni åtskilliga sammanställningar av de aktiviteter vi arrangerat under senaste åren och kanske ni inspireras att göra egna turer ifall ni missat att vara med.

På programsidan kan du se vad som bjuds, alla är välkomna att delta. I maj träffas vi på gökotta, en tradition vi har bevarat i många år nu.

Fortlöpande arbetar styrelsen med synpunkter på detaljplaner och andra frågor, som vi får tillfälle att yttra oss över. Senast lämnade vi synpunkter på Orust kommuns förslag till ny Energi- och klimatstrategi. Läs mer om detta under fliken Yttranden.

I ett tidigare yttrande tog vi ställning emot Vattenfalls ansökan om att bygga en luftburen högspänningsledning till Edshultshall. Naturskyddsföreningen på Orust, liksom flera andra som yttrade sig, förordade en markkabel istället. I januari 2018 sa Energimarknadsinspektionen nej till Vattenfalls luftledningsförslag. Därefter överklagade Vattenfall detta beslut till Mark- och Miljödomstolen men där man fick avslag. Vattenfall har fortsatt möjlighet att överklaga till nästa instans som är Mark- och Miljööverdomstolen. Vi får följa ärendet vidare och hoppas att det kan bli en markledning till sist.