Aktuellt

Varierande väder

Rubriken ovan kan man  nog använda hela året, för det är väl kännetecknande för våra trakter, där det ofta inte är långa perioder av samma väder. Och det är väl därför vi gärna pratar om det – till skillnad från en del andra ställen på klotet där den ena dagen är den andra lik.

När detta skrivs, 22 jan, har vi nyss haft en period med riktig vinter, som nu övergått i slask och regn. Regnmätaren, som på fotot snarast mäter snödjup, får illustrera förhållandet.

På programsidan kan du se vad som bjuds, alla är välkomna att delta. Du hittar dem under fliken Program.

Läs mer om tidigare aktiviteter och utflykter på arkivsidan . Där hittar ni åtskilliga sammanställningar av det som vi arrangerat under senaste åren. Kanske ni inspireras att göra egna turer ifall ni missat att vara med.

Fortlöpande arbetar styrelsen med synpunkter på detaljplaner och andra frågor, som vi får tillfälle att yttra oss över.